AEDECC Banner

 

„AEDECC je zkratka pro latinské spojení „AEDificia ECClesiae“, česky „církevní budovy“. Podstatnou součástí projektu je vývoj konceptů pro revitalizaci církevních budov. Zkratka v sobě zahrnuje celý projekt od perspektiv přes trvale udržitelné koncepty až po historické kořeny architektonického dědictví.“

 
 

Studie k zachování a revitalizaci církevního stavebního kulturního dědictví v Dolním Rakousku a na Jižní Moravě

Myšlenka projektu " AEDECC_aedificia Ecclesiae " vznikla v úzké spolupráci mezi partnery projektu. Prostřednictvím spolupráce obou diecézí a uvedených akademických a vědeckých institucí probíhá zpracování tohoto tématu poprvé na přeshraniční úrovni, a to s následujícími cíli:

  • Vytváření impulsů pro institucionální a vědeckou spolupráci napříč hranicemi.
  • Vytváření povědomí o příležitostech přeshraniční spolupráce, a to jak mezi zúčastněnými studenty a odborníky tak mezi obyvateli žijícími v příhraničních regionech.
  • Prostřednictvím výměny znalostí a zkušeností bude docházet ke vzájemnému kulturnímu a profesnímu obohacení.
  • Zvýšením přeshraniční mobility studentů a odborníků vzroste informovanost a znalost jiné země.
  • Téma projektu již nebude izolováno pouze v národních souvislostech, ale bude nazíráno a zpracováváno v přeshraničním mezinárodním kontextu.

Na následujících stránkách najdete informace o vzniku, pozadí a klíčových otázkách projektu.

 

          Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Logos Programu EÚS